Twoja inwestycja
w dobrych rękach

sprawdź

kilka słów o firmie

Spółka powstała z przekształcenia wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Wykorzystując długoletnie doświadczenie w wykonawstwie oraz współpracę z podmiotami publicznymi, m.in. GDDKiA oraz PKP PLK SA, podstawową działalnością Spółki są szeroko pojęte usługi inżynieryjne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego, hydrotechnicznego oraz kubaturowego. Jej główne obszary działalności to pełnienie funkcji inwestora zastępczego, nadzory inwestorskie oraz konsulting. Spółka zajmuje się również zarządzaniem kontraktami budowlanymi oraz pełnieniem funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, doradztwem technicznym i organizacyjnym oraz sporządzaniem ekspertyz i opinii technicznych. Spółka zatrudnia lub współpracuje z doświadczonymi i wysoko wykwalikowanymi specjalistami z różnych branż.
Skontaktuj się

Kompleksowe zarzadzanie
inwestycjami

W imieniu Inwestora publicznego i prywatnego Spółka zajmuje się kompleksowym zarządzaniem inwestycjami budowlanymi, w tym m.in.:

- pełnieniem funkcji Inżyniera/Inżyniera Projektu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,

- nadzorowaniem przebiegu projektów w zakresie inżynierii budowlanej pod kątem prawidłowości ich wykonania zgodnie z zamówieniem,

- doradztwem w zakresie inżynierii budowlanej, w tym sporządzeniem opinii i ekspertyz,

- dokonywaniem, w ramach raportów miesięcznych, analiz oraz projekcji finansowych i rzeczowych projektów,

Skontaktuj się

Sprawowania nadzoru
inwestorskiego

W imieniu Inwestora publicznego i prywatnego Spółka zajmuje się kompleksowym sprawowaniem nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. W przypadku nadzoru wielobranżowego Spółka zatrudnia i współpracuje ze specjalistami z wielu branż, w tym w specjalności elektro-energetycznej, sanitarnej, sterowania ruchem kolejowym, itp.
Skontaktuj się

zapraszamy do
kontaktu

  Kompleksowe zarządzanie inwestycjami oraz nadzór inwestorski. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnym i publicznymi. POSCON - Twoja inwestycja w dobrych rękach.  
  PosCon Sp. z o.o. | Leszczynowa 10E, 80-175 Gdańsk
  Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności:
  Hutnicza 10/4, 58-580 Szklarska Poręba
  Copyrights 2022 by Poscon
  powered by getknow