REALIZACJE

Miastko
Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru w ramach Przebudowy Ulicy Bolesława Chrobrego w Miastku. Zamawiający: Gmina Miastko. Wartość inwestycji 4 990 000 zł brutto
Umowa na sprawowanie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego została podpisana z Gminą Miastko. Inwestycja realizowana zgodnie z Decyzją ZRID polegała na gruntownej przebudowie ulicy Bolesława Chrobrego w Miastku o długości 400m , z nową kanalizacją deszczową i teletechniczną, oświetleniem ulicznym oraz konstrukcją nawierzchni bitumicznej wraz z parkingami i zatokami autobusowymi. W 2020 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji.

referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Rozbiórka istniejącego
oraz budowa nowego
mostu nad rz. Osobłoga
w ciągu drogi krajowej
nr 40 w km 39+535 w
m. Mochów”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Kompleksowy nadzór
nad Bieżącym Utrzymaniem
Obiektów Inżynierskich
na terenie administrowanym
przez GDDiK O/Wrocław,
Rejon we Wrocławiu”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Przebudowa przepustu
drogowego w ciągu
drogi krajowej nr 40
w miejscowości Łąka
Prudnicka”

szczegóły

zapraszamy do
kontaktu

  Kompleksowe zarządzanie inwestycjami oraz nadzór inwestorski. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnym i publicznymi. POSCON - Twoja inwestycja w dobrych rękach.  
  PosCon Sp. z o.o. | Leszczynowa 10E, 80-175 Gdańsk
  Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności:
  Hutnicza 10/4, 58-580 Szklarska Poręba
  Copyrights 2022 by Poscon
  powered by getknow