REALIZACJE

Piechowice
Budowa wiaduktu nad linią PKP

Pełnienie usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania p.t.: “Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice”. Zamawiający GDDKiA Oddział Wrocław. Wartość inwestycji 7 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji grudzień 2021 – lipiec 2023 roku
Zadanie polega na wybudowaniu drogi objazdowej wraz z wiaduktem tymczasowym nad linią PKP, rozbiórką istniejącego wiaduktu oraz budową całkowicie nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 3 nad linią kolejową relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Inwestycja prowadzona jest w terenie górzystym, a podłoże stanowi grunt skalisty.

Ścinawa
Remont mostu nad Odrą

Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową. Zamawiający GDDKiA Oddział Wrocław. Wartość inwestycji 29 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji wrzesień 2019 – sierpień 2022 roku.

Kontrakt polega na zaprojektowaniu i remoncie istniejącego mostu nad rzeką Odrą w m. Ścinawa. Remontowany most znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków i ma łącznie 500 m długości. Most ma prawie 120-letnią historię. Był wielokrotnie naprawiany (na skutek poważnych uszkodzeń powstałych w wyniku działań wojennych lub innych uszkodzeń eksploatacyjnych o charakterze mechanicznym) i przebudowywany. W ramach Kontraktu uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano most tymczasowy usytuowany równolegle do istniejącego mostu. Po przełożeniu ruchu na most tymczasowy w maju 2021 roku rozpoczęto prace remontowe na Moście Głównym. Remont polega głównie na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej ustroju niosącego wraz z kompleksową wymianą żelbetowej płyty pomostowej. W celu wykonania żelbetowej płyty pomostowej zastosowano deskowanie tracone w postaci zabezpieczonych antykorozyjnie blach trapezowych. Zastosowano całkowicie prefabrykowane nowe wsporniki chodnikowe. Most będzie posiadał nową izolację pomostu oraz nawierzchnię. W ramach remontu wykonano odnowę istniejących powłok malarskich z zastosowaniem technologii polegającej na pozostawieniu istniejących powłok o dobrej przyczepności.

Wronki-Słonice
Modernizacja linii kolejowej

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja Linii Kolejowej E59: Modyfikacja systemów torowych i infrastruktury towarzyszącej na odcinku Wronki-Słonice”. Zmawiający: PKP PLK SA. Wartość inwestycji 1 350 000 000,00 zł brutto. Okres realizacji styczeń 2020 – lipiec 2023 roku.

Kontrakt oparty jest na warunkach kontraktowych FIDIC i obejmuje modernizację trzech odcinków torowych o łącznej długości 80 km. W rakach Kontraktu realizowana jest nowa infrastruktura sterowania ruchem kolejowym. Roboty budowlane na Kontrakcie realizuje równolegle trzech Wykonawców: dwóch Wykonawców torowych oraz jeden Wykonawca w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Wrocław
Nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich

Kompleksowy nadzór nad Bieżącym Utrzymaniem Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Wrocław. Zamawiający: GDDKiA Oddział Wrocław
Umowa na nadzór nad Bieżącym Utrzymaniem Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Wrocław została podpisana z tutejszym oddziałem GDDKiA. Nadzór prowadzony był w okresie wrzesień 2020 – grudzień 2021 roku.

Lubań
Remont kładki dla pieszych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania remont uszkodzonej Kładki dla pieszych w km 375+057 w ciągu drogi krajowej nr 3 w m. Lubań”. Zamawiający: GDDKiA Oddział Wrocław.

Umowa na sprawowanie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej została podpisana z GDDKiA Oddział Wrocław. Ze względu na uszkodzenie pomostu Kładki przez pojazd ponadgabarytowy Nadzór Budowlany wydał decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania oraz konieczności jego remontu. Po weryfikacji dokumentacji projektowej został wykonany remont ustroju nośnego wraz z naprawą uszkodzonego przęsła. Odbiór końcowy inwestycji został przeprowadzony w listopadzie 2021 roku.

Łąka Prudnicka
Przebudowa przepustu drogowego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka”. Zamawiający: GDDKiA Oddział Opole
Umowa na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego została podpisana z GDDKiA Oddział Opole. Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka. Wraz z przebudową przepustu została wymieniona nawierzchnia drogi krajowej z przebudową sieci teletechnicznej. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w lipcu 2021 roku.

Mochów
Most nad rz. Osobłoga

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”. Zamawiający: GDDKiA Oddział Opole. Wartość inwestycji 10 742 979,48 zł brutto.

Zamówienie obejmowało sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży: mostowej, drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz nadzór geodezyjny , a także nadzór nad pracami związanymi z technologią, obmiarem, kosztorysowaniem oraz wszelkimi innymi wykonywanymi robotami i usługami w ramach nadzorowanego zadania, w trakcie prowadzenia robót, po ich zrealizowaniu w okresie jednego miesiąca przeznaczonego na ostateczne rozliczenie kontraktu, a także nad robotami poprawkowymi w okresie gwarancji.
Nowy most jest obiektem trzyprzęsłowym z najdłuższym przęsłem o rozpiętości 28 m. W ramach przebudowy został wykonany most tymczasowy, który podlegał rozbiórce po oddaniu do użytkowania nowego mostu.
Umowa na sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego została podpisana z GDDKiA Oddział Opole. Odbiór końcowy został przeprowadzony w październiku 2021 roku.

Miastko
Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru w ramach Przebudowy Ulicy Bolesława Chrobrego w Miastku. Zamawiający: Gmina Miastko. Wartość inwestycji 4 990 000 zł brutto
Umowa na sprawowanie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego została podpisana z Gminą Miastko. Inwestycja realizowana zgodnie z Decyzją ZRID polegała na gruntownej przebudowie ulicy Bolesława Chrobrego w Miastku o długości 400m , z nową kanalizacją deszczową i teletechniczną, oświetleniem ulicznym oraz konstrukcją nawierzchni bitumicznej wraz z parkingami i zatokami autobusowymi. W 2020 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji.

referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Rozbiórka istniejącego
oraz budowa nowego
mostu nad rz. Osobłoga
w ciągu drogi krajowej
nr 40 w km 39+535 w
m. Mochów”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Kompleksowy nadzór
nad Bieżącym Utrzymaniem
Obiektów Inżynierskich
na terenie administrowanym
przez GDDiK O/Wrocław,
Rejon we Wrocławiu”
szczegóły
referencje
nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:
„Przebudowa przepustu
drogowego w ciągu
drogi krajowej nr 40
w miejscowości Łąka
Prudnicka”

szczegóły

zapraszamy do
kontaktu

  Kompleksowe zarządzanie inwestycjami oraz nadzór inwestorski. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnym i publicznymi. POSCON - Twoja inwestycja w dobrych rękach.  
  PosCon Sp. z o.o. | Leszczynowa 10E, 80-175 Gdańsk
  Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności:
  Hutnicza 10/4, 58-580 Szklarska Poręba
  Copyrights 2022 by Poscon
  powered by getknow